Tôi thà chết còn hơn sinh con

Tôi thà chết còn hơn sinh con

Tôi biết sẽ có phần đông chỉ trích, ném đá, tôi xin nhận hết. Đối có tôi miệng lưỡi thế gian không với gì ghê gớm, không dám sống có ý muốn thật của mình mới là điều để lo lắng. Nếu …